Svenska | English

Välkommen till Animega-is (och HB Meloton musik & röst)!

Animega–interaktiv språklek

en app för kreativ and lekfull språkutveckling


Animega-is-appen utvecklades av Topic DOS AB i versioner för iOS, Windows och Android. Animega-is_introduktionsvideo


iPad-versionen av Animega-is distribueras nu av HB Meloton till minimalt pris för att täcka kostnaderna för distributionen av appen.

Full- och Lite-versioner är tillgängliga på App Store för iPad

Vad är Animega - Interaktiv Språklek?


Grundidén för Animega-is är att användaren:

a) skapar meningar från ord som genererar motsvarande animationer eller videosekvenser (Skapa-läget), eller

b) får se animationer eller videosekvenser och försöker producera motsvarande meningar (Test-läget)


Mer detaljerad information finns i handledningen för Animega-is:
Animega-is svensk användarmanual
Animega-is English Usermanual

Ta gärna också en titt på denna introduktionsvideo!


Animega-is har nyligen (2021-2022) testats som en del av ett större svenskt forskningsprojekt KomLoss / DiLL (Digital media supporting Literacy Learning in children with communicative and cognitive disabilities) som genomförts av en projektgrupp med medverkande från DART (vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg), och universiteten i Göteborg och Linköping. Resultaten presenterades vid KomLoss slutkonferens.


Animega-is har fått utvecklingsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten - SPSM


Det tidigare utvecklade datorprogrammet Omega-is (Omega - interaktiv språklek) har vidareutvecklats och kompletterats. Det innehåller editorer för produktion av nytt pedagogiskt innehåll och mediamaterial för uppgifterna i Animega-is (och Omega-is).

Omega-is underhålls och distribueras som fri och öppen källkodsprogramvara. Källkoden återfinns på https://github.com/data50p/omega2-is.

För mer information och utbildning om Animega-is och Omega-is är du välkommen att kontakta:

Mikael Heimann - mikael.heimann-at-gmail.com

Mats Lundälv - m.lundalv-at-gmail.com

(där ”-at-” = ”@”)

© 2023 HB Meloton Musik & Röst